Schmincke Mussini

Mistrovské olejové barvy nejvyšší kvality s pryskyřičnou složkou

Schmincke Mussini

Olejopryskyřičné barvy MUSSINI firmy Schmincke jsou obecně považovány za jedny z nejkvalitnějších. Brilantní a přitom jemné barevné tóny jsou dány vysokou koncentrací a čistotou použitých pigmentů. Neobvyklým znakem je, že jako pojivo je kromě olejů (nejčastěji lněného) používána damara.

Pryskyřičná složka a další aditiva zajišťují harmonické prosychání barevných vrstev a urychlují proces schnutí. Široká paleta lazurních odstínů umožňuje malbu v bohatých, zářivých a světelně hlubokých tónech.

Cenové kategorie 1-4 prodáváme v tubách 35 ml, vyšší cenové kategorie pak v tubách o velikosti 15 ml.

Barevnou škálu tvoří 101 odstín.

Země původu: Německo

Cena od: 272,- Kč

« Zpátky

Barevný vzorník

Vysvětlivky k tabulce

vynikající světlostálost transparentní
výborná světlostálost polotransparentní
dobrá světlostálost polokrycí
podmíněná světlostálost krycí
nízká světlostálost    
 
cenová kategorie    

Upozorňujeme, že vzhled vyobrazených barev se může měnit v závislosti na nastavení monitoru. Považujte proto barevný vzorník za orientační.

102 Zinc white / běloba zinková
PW 4
35 ml 339,- Kč  ks
103 Titanium opaque white / běloba titanová krycí
PW 6, PW 4
35 ml 272,- Kč  ks
105 Translucent white / běloba lazurní
PW 4, PW 6
35 ml 898,- Kč  ks
206 Flesh tint / pleťový tón
PW 4, PY 42, PR 101
35 ml 339,- Kč  ks
787 Brownish grey 1 / teplá šeď 1
PW 4, PW 6, PY 155, PV 15
35 ml 339,- Kč  ks
788 Brownish grey 2 / teplá šeď 2
PW 4, PG 36, PY 42, PBr 33
35 ml 339,- Kč  ks
784 Bluish grey 1 / modravá šeď 1
PW 4, PW 6, PY 42, PBk 10
35 ml 339,- Kč  ks
785 Bluish grey 2 / modravá šeď 2
PW 4, PW 6, PBk 10
35 ml 339,- Kč  ks
790 Shade grey / sfumato
PG 18, PY 42, PBk 11, PW 4
35 ml 339,- Kč  ks
792 Dove grey / holubičí šeď
PR 101, PW 4, PBk 11
35 ml 339,- Kč  ks
782 Schmincke Payne's grey / Paynova šeď
PB 29, PR 101, PBk 7
35 ml 435,- Kč  ks
781 Lamp black / čerň lampová
PBk 7
35 ml 272,- Kč  ks
780 Ivory black / čerň kostní
PBk 9
35 ml 272,- Kč  ks
783 Mineral black / čerň minerální
PBk 28
35 ml 272,- Kč  ks
779 Atrament black / atrament
PBk 31
35 ml 339,- Kč  ks
236 Translucent yellow oxide / kysličník žlutý lazurní
PY 42
35 ml 435,- Kč  ks
232 Naples yellow deep / neapolská žluť tmavá
PBr 24
35 ml 595,- Kč  ks
231 Naples yellow light / neapolská žluť světlá
PBr 24, PY 53
35 ml 595,- Kč  ks
224 Brilliant yellow / žluť brilantní (světlá)
PW 4, PBr 24, PY 53
35 ml 272,- Kč  ks
207 Medieval yellow / středověká žluť
PW 4, PW 6, PY 53, PY 157
35 ml 435,- Kč  ks
208 Yellowish green Ural / žluť zelenavá uralská
PY 157
35 ml 595,- Kč  ks
216 Lemon yellow / žluť citronová
PY 3
35 ml 435,- Kč  ks
220 Vanadium yellow light / vanadiová žluť světlá
PY 184
35 ml 1145,- Kč  ks
227 Cadmium yellow 1 light / kadmium žluté 1 světlé
PY 35
35 ml 898,- Kč  ks
209 Cadmium yellow hue / kadmium žluté imit.
PY 155
35 ml 595,- Kč  ks
221 Vanadium yellow deep / vanadiová žluť tmavá
PY 184
35 ml 898,- Kč  ks
228 Cadmium yellow 2 medium / kadmium žluté 2 střední
PY 35
35 ml 898,- Kč  ks
238 Translucent yellow / žluť lazurní
PY 150
35 ml 435,- Kč  ks
223 Indian yellow / žluť indická
PY 153
35 ml 435,- Kč  ks
229 Cadmium yellow 3 deep / kadmium žluté 3 tmavé
PO 20
35 ml 898,- Kč  ks
230 Cadmium orange / kadmium oranžové
PO 20
35 ml 1145,- Kč  ks
243 Chrome orange hue / chromová oranž imit.
PO 67
35 ml 595,- Kč  ks
239 Translucent orange / lazurní oranž
PO 71
35 ml 435,- Kč  ks
340 Brilliant scarlet / šarlatová červeň brilantní
PR 242
35 ml 595,- Kč  ks
356 Cadmium red light / kadmium červené světlé
PR 108, PW 21
35 ml 1145,- Kč  ks
364 Vermilion red tone / rumělka červená
PR 255
35 ml 435,- Kč  ks
341 Cadmium red middle / kadmium červené střední
PR 108 , PW 21
35 ml 1145,- Kč  ks
342 Cadmium red tone / kadmium červené (imit)
PR 242, PV 19
35 ml 1145,- Kč  ks
357 Cadmium red deep / kadmium červené tmavé
PR 108, PW 21
35 ml 1145,- Kč  ks
343 Madder root tone / kraplak
PR 206
35 ml 435,- Kč  ks
353 Florentine red / florentská červeň
PR 179
35 ml 435,- Kč  ks
365 Translucent red oxide / kysličník červený lazurní
PR 101
35 ml 435,- Kč  ks
344 Madder lake brilliant / kraplak brilantní
PR 209
35 ml 595,- Kč  ks
347 Alizarin madder lake / alizarin kraplak
PR 83:1
35 ml 595,- Kč  ks
346 Madder lake dark / kraplak tmavý
PR 254, PV 42
35 ml 595,- Kč  ks
358 Carmine / karmín
PR 254, PV 42, PV 19
35 ml 595,- Kč  ks
363 Translucent magenta / lazurní magenta
PR 122
35 ml 595,- Kč  ks
366 Caesar purple / kardinálská purpurová
PV 19
35 ml 435,- Kč  ks
482 Cobalt violet / kobalt fialový
PV 14
35 ml 1145,- Kč  ks
473 Translucent violet / lazurní violeť
PV 23
35 ml 435,- Kč  ks
495 Byzantine blue / byzantská modř
PB 60, PBk 11, PW 4
35 ml 435,- Kč  ks
494 Indigo tone / indigo (imit)
PV 19, PB 60, PBk 10
35 ml 272,- Kč  ks
478 Indigo / indigo
PB 66
35 ml 339,- Kč  ks
493 Delft blue / delftská modř
PB 60
35 ml 435,- Kč  ks
492 Ultramaine blue deep / ultramarin tmavý
PB 29
35 ml 339,- Kč  ks
491 Ultramaine blue light / ultramarin světlý
PB 29
35 ml 339,- Kč  ks
481 Cobalt blue deep / kobalt modrý tmavý
PB 74
35 ml 1145,- Kč  ks
480 Cobalt blue light / kobalt modrý světlý
PB 28
35 ml 898,- Kč  ks
479 Cobalt blue tone / kobalt modrý (imit)
PB 29, PB 15:6, PW 4
35 ml 272,- Kč  ks
496 Translucent oriental blue / orientální modř lazurní
PB 15:6
35 ml 435,- Kč  ks
490 Prussian/Paris blue / pruská/pařížská modř
PB 27
35 ml 272,- Kč  ks
485 Royal blue light / královská modř světlá
PW 4, PW 6, PB 36
35 ml 339,- Kč  ks
486 Royal blue deep / královská modř tmavá
PW 4, PW 6, PB 29, PB 15:3
35 ml 595,- Kč  ks
475 Cobalt-cerulean blue / kobaltová modř coelinová
PB 35
35 ml 1145,- Kč  ks
477 Translucent cyan / ftalocyaninová modř lazurní
PB 15:3
35 ml 435,- Kč  ks
487 Manganese cerulean blue / manganová modř colelinová
PW 4, PB 15:3, PB 16
35 ml 898,- Kč  ks
497 Translucent turquoise / tyrkysová modř lazurní
PB 16
35 ml 435,- Kč  ks
498 Cobalt turquoise / kobalt tyrkysový
PG 50
35 ml 1145,- Kč  ks
511 Chrome green tone deep / zeleň chromová tmavá
PO 20, PY 35, PW 21, PB 15:3
35 ml 435,- Kč  ks
536 Turmaline green / turmalínová zeleň
PG 26
35 ml 898,- Kč  ks
512 Chromium oxide green brilliant / chromoxid zelený
PG 18
35 ml 595,- Kč  ks
518 Helio green deep / zeleň ftalocyaninová tmavá
PG 7
35 ml 435,- Kč  ks
521 Helio green light / zeleň ftalocyaninová světlá
PG 36
35 ml 435,- Kč  ks
535 Oriental green / zeleň orientální
PG 19
35 ml 1145,- Kč  ks
513 Chromium oxide green deep / chromoxid tmavý
PG 17
35 ml 435,- Kč  ks
529 Viridian / chromoxid ohnivý
PW 4, PY 184, PG 18
35 ml 435,- Kč  ks
528 Cobalt green opaque / kobaltová zeleň krycí
PY 184, PG 50
35 ml 1145,- Kč  ks
640 Verona green earth / zem zelená z Verony
PG 18, PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
526 Sap green / zeleň sytá (šťavní)
PB 60, PY 150
35 ml 339,- Kč  ks
510 Chrome green tone light / zeleň chromová světlá
PY 155, PG 17, PY 42
35 ml 435,- Kč  ks
530 Yellowish green / zeleň žlutavá
PY 74, PG 7, PY 42
35 ml 339,- Kč  ks
534 Translucent golden green / zeleň zlatá lazurní
PY 129, PG 7
35 ml 435,- Kč  ks
646 Natural bohemian green earth / zem zelená česká přírodní
PBr 7
35 ml 272,- Kč  ks
656 Attic light ochre / okr světlý atický
PY 42
35 ml 272,- Kč  ks
660 Raw sienna / siena přírodní
PBr 7, PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
644 Yellow sienna / siena žlutá
PY 42 , PR 101
35 ml 339,- Kč  ks
653 Deep ochre / okr tmavý
PY 42 , PY 43
35 ml 272,- Kč  ks
237 Translucent orange oxide / kysličník oranžový lazurní
PR 101, PY 42
35 ml 435,- Kč  ks
661 Natural burnt sienna / siena pálená přírodní
PBr 7
35 ml 272,- Kč  ks
651 English red / anglická červeň
PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
663 Pozzuoli earth / puzzuola
PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
647 Pompeiian red / pompejská červeň
PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
648 Caput mortuum / caput mortuum
PR 101
35 ml 272,- Kč  ks
662 Brown stil de grain / hněď stil de grain
PY 153, PR 101, PY 42, PG 7
35 ml 435,- Kč  ks
669 Translucent brown oxide / kysličník hnědý lazurní
PBr 7
35 ml 272,- Kč  ks
670 Raw umber light / umbra přírodní světlá
PBr 7
35 ml 272,- Kč  ks
664 Cyprian raw umber / umbra přírodní kyperská
PBr 7, PG 7, PY 42
35 ml 272,- Kč  ks
666 Natural burnt umber / umbra pálená příodní
PBr 7
35 ml 272,- Kč  ks
667 Van Dyke brown / Van Dyckova hněď
PR 179, PR 101, PBk 7
35 ml 272,- Kč  ks
645 Asphaltum black translucent / čerň asfaltová lazurní
PR 101, PV 19, PBk 7
35 ml 272,- Kč  ks

Najít na stránkách:

Novinky:

 1. Olejové barvy
 2. Akrylové barvy
 3. Akvarelové barvy
 4. Kvaše a tempery
 5. Restaurátorské barvy
 6. Tuše a inkousty
 7. Média
 8. Pastely
 9. Pastelky
 10. Kresebné materiály
 11. Popisovače
 12. Kaligrafické potřeby
 13. Airbrush
 14. Štětce
 15. Bloky a skicáky
 16. Malířská plátna
 17. Malířské stojany
 18. Atelierové vybavení
 19. Grafické barvy a nástroje
 20. Hlubotiskové lisy
 21. Řezbářské nástroje
 22. Pozlacovačské materiály
 23. Pro děti
 24. Knihy