Historie firmy

Základy dnešní firmy Zlatá Loď sahají do roku 1911, kdy dědeček dnešních majitelů otevřel v Praze - Libni papírnictví a knihařství. To prosperovalo až do začátku padesátých let, kdy bylo znárodněno. Ve stejných prostorách se ovšem udržela prodejna papírenských potřeb (zprvu pod názvem NARPA) i dalších čtyřicet let.

Po převratu v roce 1989 rodina prodejnu spolu s domem získala zpět v restituci a po několika dalších letech začala firma hledat možnosti dalšího rozšíření.

Jako dobré řešení se ukázal pronájem prodejních prostor v nově zrekonstruovaném domě "U Zlaté lodi" v Náprstkově ulici na Starém Městě. Tam také majitelé roku 1996 otevřeli specializovanou prodejnu výtvarných potřeb a nazvali ji podle místa působení Zlatá Loď.

Po pěti letech provozu už prostory ani přes rozšíření nestačily stále se zvyšující kapacitě a bylo zapotřebí hledat nové působiště. Povodně v létě roku 2002 toto rozhodnutí ještě urychlily a začátkem prosince 2002 se prodejna přestěhovala do nově uvolněných prostor v nádvoří Platýzu, tradičního místa prodeje výtvarných potřeb v Praze.

V letech 2006-2007 vstoupili do firmy potomci dnešních majitelů, takže doufáme, že tradice zůstane zachována a budeme moci nabízet výtvarné potřeby i další generaci umělců.

Najít na stránkách:

Novinky:

  1. Kontaktní informace
  2. Historie firmy
  3. Jak nakupovat